๓๐ ธ.ค. ๖๓ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ออกปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ออกปฏิบัติงาน จุดให้บริการประชาชน บริเวณสี่แยก รพ.อ.ป.ร. ในการให้บริการประชาชนในการเดินทาง เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ บริเวณสี่แยก รพ.อ.ป.ร.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI1D30~1
  • TIE274~1
  • TI1D28~1
  • TI9C28~1