พิธีเปิดงานโรคตับและทางเดินอาหาร

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานโรคตับและทางเดินอาหาร โดยมี แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.