จก.พบ. และคณะ ที่เดินทางตรวจพื้นที่การฝึก กฝร.รอ.เหล่าทัพ ๖๔ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะบริหาร ให้การต้อนรับ พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. และคณะ ที่เดินทางตรวจพื้นที่การฝึก กฝร.รอ./เหล่าทัพ ๖๔ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา และหน่วยในพื้นที่ จว.ลพบุรี

TIMELI~1
TIMELI~2
TIMELI~3
TIMELI~4
TI76CD~1
TI4CF1~1
 

TIC15B~1
TI425B~1
TIA7E2~1
TIBD41~1
TI0385~1
TI62C3~1
 

TI475B~1
TIF7CE~1
TI5D56~1
TIDD56~1
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan