๒๙ ต.ค. ๖๓ พิธีปลดทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๑ ผลัดที่ ๒/๖๒ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑ โดยมี คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมพิธี ณ หมวดฝึก ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI1DB4~1
  • TIE2F8~1
  • TI4880~1
  • TIAD18~1
  • TI04BA~1