๒๖ ต.ค. ๖๓ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓ พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. และ ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรีร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ร.๓๑ พัน.๑ รอ. ครบรอบ ปีที่ ๘๒ ณ บก. รอ. ๓๑ พัน.๑ รอ.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIE311~1
 • TI11E9~1
 • TI5B09~1
 • TI7671~1
 • TI214D~1
 • TI892B~1
 • TIDE5F~1
 • TIF3EA~1
 • TI1F43~1
 • TI74EA~1
 • TID972~1