๒๓ ต.ค. ๖๓ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พ่อค้า ประชาชน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดบ่อแก้ว ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI37E1~1
 • TI2DD7~1
 • TID7A3~1
 • TI1895~1
 • TI8D17~1
 • TI4846~1
 • TI63BE~1
 • TI1E7A~1
 • TI59A4~1
 • TIBE3C~1
 • TIA6F7~1