โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร ของ ผขส.รพ.อ.ป.ร.

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร ของ ผขส.รพ.อ.ป.ร. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจร และการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนสาธารณะร่วมกันอย่างปลอดภัย ให้กำลังพลและครอบครัว พลทหารกองประจำการและผู้ที่สนใจ โดยมี พ.ต.ท.ณัฐพล ศรีวิเชียร สว.จร.สภ.เมืองลพบุรีและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~2
 • TIMELI~1
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIC15D~1
 • TI1781~1
 • TI666C~1
 • TI9038~1
 • TIF326~1
 • TIFF66~1
 • TID40E~1