ผอ.กทต.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ พ.อ.พิพัษ เกษแม่นกิจ ผอ.กทต.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน ในพื้นที่จว.ลพบรี ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง จว.ลพบุรี
  • TICDE4~1
  • TIMELI~3
  • TIMELI~2
  • TI974F~1
  • TIFCD6~1
  • TIBD81~1
  • TIMELI~4
  • TIMELI~1