๒๗ ก.ย. ๖๔ ร่วมสนับสนุนผักในโครงการทหารพันธุ์ดี

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. ร่วมสนับสนุนผักในโครงการทหารพันธุ์ดี ได้แก่ - ผักกาดหัว ๕๐ กก. - ผักสลัด ๗๖ ถุง - ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ๒๕ ถุง - กระเพรา ๒๐ กำ ร่วมกับวัดเสาธงทอง เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ หมู่บ้านปรีดา วิลเลจ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จว.ลพบุรี