๑๕ ก.พ. ๖๔ พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIE3C8~1
 • TIC950~1
 • TI4056~1
 • TIEABE~1
 • TIA99F~1
 • TI1095~1
 • TI20F8~1
 • TIA0F8~1
 • TIEB13~1