๑ ก.พ. ๖๔ พิธีมอบทุนการศึกษาบุตราราชการ สังกัด รพ.อ.ป.ร.

เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับ บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำสังกัด รพ.อ.ป.ร. โดยมีคณะบริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI68C0~1
  • TID659~1
  • TI5759~1
  • TIF610~1
  • TI087E~1