๘ ก.ค. ๖๔ จัดส่งรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ

เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๖๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดลจัดส่งรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนในการเอกซเรย์ปอดให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ทำการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดลพบุรี ณ โรงพยาบาลสนามกองพันเสนารักษ์ที่ ๑ ยอด ๔๔ ราย ,โรงพยาบาลสนามโรงแรมป่าสักฮิลไซท์ ยอด ๙๓ ราย และ โรงพยาบาลสนามโรงแรมต้นปาล์มอินน์ ยอด ๑๐๒ ราย รวมยอดผู้รับบริการ ๒๓๙ ราย
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI057F~1
  • TIA5F8~1