๑๑ ก.ค. ๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี จว.ลพบุรี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย พ.อ.พิพัฒ เกษแม่นกิจ ผอ.กทต.รพ.อ.ป.ร. หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมกระทำพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI32F5~1
  • TI5D5E~1
  • TI978D~1
  • TIB2F5~1