๑๑ ก.ค. ๒๕๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบของบริจาค จาก นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบของบริจาค จาก นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ คุณวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยมี ขนมเปี๊ยะ แม่มด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด -19
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20210711 201420