พิธีเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล นำคณะบริหาร หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง โรงพยาบาลอานันทมหิดล และหน่วยฝากการบังคับบัญชา ร่วมพิธีเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการทหารพันธุ์ และตามรอยเท้าพ่อ ของพลทหารกองร้อยพลเสนารักษ์ สังกัดกัด รพ.อ.ป.ร. ที่จะปลดประจำการ เพื่อให้นำไปเพาะปลูกเพื่อการบริโภค เป็นการลดรายจ่าย หากเหลือสามารถนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวหลังปลดประจำการ ณ หมวดฝึก กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI4542~1
 • TI6FAA~1
 • TI2BFC~1
 • TI2156~1
 • TIEDA9~1
 • TI4A28~1
 • TIBD1A~1
 • TI825E~1
 • TI6797~1