๑๙ ส.ค. ๖๓ Army Health Promotion Forum

การประชุมมหกรรม คุณภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกองทัพบก Army Health Promotion Forum เวลา ๑๒๓๐ ผ่านระบบ VTC นำโดย พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป. ร. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ คณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐