รับการตรวจเยี่ยม โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ ตามมาตรา ๓๕ (๓)

เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ กวป.รพ.อ.ป.ร. ได้รับการตรวจเยี่ยม โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ ตามมาตรา ๓๕ (๓) ซึ่งมีนางสาวโบตั๋น ฉลาดคิด เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานพับและจัดเก็บผ้า ฝ่ายซักฟอก แผนกพลาธิการ รพ.อ.ป.ร. จาก พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. และสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา รพ.อ.ป.ร
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI98F1~1
  • TIED26~1