ชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้านสุขภาพร่วมกับเรือนจำกลางลพบุรี

เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๓ พ.อ.นักรบ พงษ์สามารถ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ รพ.อ.ป.ร. นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้านสุขภาพร่วมกับเรือนจำกลางลพบุรี ดำเนินการจัดบริการพื้นฐานที่ผู้ต้องขังควรได้รับ ตามแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลบุรี เพื่อให้ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานในด้านสุขภาพ ณ เรือนจำกลางลพบุรี