๓๑ ม.ค. ๖๓ พิธีงานวันคนพิการสากล จว.ลพบุรี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๓ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีงานวันคนพิการสากล จว.ลพบุรี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา จว.ลพบุรี