๑๙ ม.ค. ๖๓ พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล โดยมี พระอาจารย์บัญชา ฐานกโร ที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิถ้ำจำปาอุปถัมภ์ และคุณพิมศญาณัฏฐ์ ภาคทองสุข ประธานมูลนิธิถ้ำจำปาอุปภัมถ์ เป็นผู้มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๒,๙๕๗ บาท ณ บริเวณ ชั้น ๒ อาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร.