เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติงานจุดให้บริการประชาชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ บริเวณสี่แยก รพ.อ.ป.ร.