วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ พ.อ.พิพัฒ เกษแม่นกิจ ผอ.กทต.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนาย สุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรีเป็นผู้นำ หน.ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง จว.ลพบุรี
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI380E~1
  • TIE10C~1
  • TID8CF~1
  • TI610C~1
  • TI0C64~1
  • TIA6DC~1