วันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๓ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล. ครบรอบปีที่ ๘๒ โดยมี นายสุปกิต โพธ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญพานพุ่มพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี วาง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งมี พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหาร และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๓
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 1.1
 • 2.2