ร่วมเดินขบวนเชิญชวนชาวลพบุรี พร้อมใจแต่งไทย

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ คณะบริหารกองการพยาบาล รพ.อ.ป.ร. ร่วมเดินขบวนเชิญชวนชาวลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยต้อนรับ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มีกำหนดการจัดงาน ๑๔ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วังนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียง และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ห้างร้านต่างๆ ร่วมแต่งไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIEE34~1
 • TI76FF~1
 • TI5B87~1
 • TIE912~1
 • TIA0CB~1
 • TIF5FF~1
 • TI4B24~1
 • TI2EB1~1
 • TIA6BD~1
 • TI50A1~1