รพ.อ.ป.ร. จัดให้มีกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๓ รพ.อ.ป.ร. จัดให้มีกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตอบแทนคุณความดีของกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ที่ได้ทุ่มเทเสียสละอุทิศตนปฏิบัติราชการด้วยความขยันหมั่นเพียรตลอดมา โดยมี พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธี ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดง และแจกของรางวัลให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ณ สนาม ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20