จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ รพ.อ.ป.ร. นำกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จว.ลพบุรี
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI57C4~1
 • TI61DE~1
 • TIDD4B~1
 • TI5E4B~1
 • TIA151~1
 • TI019F~1
 • TIABF7~1
 • TI703C~1
 • TI1A99~1
 • TIEFAF~1
 • TI9A7B~1
 • TI8071~1
 • TIE509~1
 • TIC46F~1