๕ มี.ค. ๖๓ โครงการตรวจวัดค่าควันดำ

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ พ.อ.เมธา เที่ยงคำ ผอ.กศก.รพ.อ.ป.ร. /ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดโครงการตรวจวัดค่าควันดำ โดยได้รับความร่วมมือจาก ขนส่งจังหวัดลพบุรี เพื่อมาดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำให้กับรถยนต์ของแผนกขนส่ง รพ.อ.ป.ร. และ กองร้อยรถยนต์พยาบาล เพื่อเป็นการช่วยลดมลภาวะและลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในหน่วยงานและในพื้นที่ จว.ลพบุรี ณ แผนกขนส่ง รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIF740~1
 • TIB37A~1
 • TI4C22~1
 • TI31E3~1
 • TIB1E3~1
 • TI2350~1
 • TI829E~1
 • TI1223~1
 • TI187C~1
 • TI4348~1
 • TI0298~1
 • TI466E~1
 • TI881F~1