๒๓ มี.ค. ๖๓ ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบ face shield

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบ face shield จาก พ.อ.ชุมพล พิมพาภรณ์ เสนาธิการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และ พ.อ.กร อิทธิวิบูลย์ เสนาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3