ชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้านสุขภาพร่วมกับเรือนจำกลางลพบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๓ พ.อ.ยุทธสาร โกศลยุทธสาร รอง ผอ.กศก.รพ.อ.ป.ร. นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้านสุขภาพร่วมกับเรือนจำกลางลพบุรี ในโครงการราชทัณฑ์เป็นสุข เราทำความดีด้วยหัวใจ ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลบุรี เพื่อให้ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานในด้านสุขภาพ ณ เรือนจำกลางลพบุรี
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI993C~1
 • TI193C~1
 • TI787A~1
 • TI13E2~1
 • TI2C37~1
 • TI77C4~1
 • TI4DF8~1