๓ มิ.ย. ๖๓ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลสรรเพ็ชญ์

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลสรรเพ็ชญ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา ๓ มิ.ย. ๖๓ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดป่าธรรมโสภณ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จว.ลพบุรี