๒๔ มิ.ย. ๖๓ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ กวป.รพ.อ.ป.ร. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก นำโดย พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ จนท.กวป. และ อสม. มีการแจกทรายอะเบท โลชั่นทากันยุง และแนะนำสำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลาย การปรนนิบัติหน่วย เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยยึดหลัก ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค ในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร. และหน่วยฝากการบังคับบัญชา
 • TI6A0A~1
 • TICF91~1
 • TI0AC0~1
 • TI300B~1
 • TI8AC0~1
 • TI20A7~1
 • TIE47D~1
 • TI3AA1~1
 • TIMELI~4
 • TIMELI~3
 • TIMELI~2
 • TIMELI~1