๑ มิ.ย. ๖๓ พิธีปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี คณะผู้บริหาร ผอ.กอง รพ.อ.ป.ร. ผอ.กพย รพ.อ.ป.ร. และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI3C2D~1
 • TI11C4~1
 • TID695~1
 • TIE0AF~1
 • TI1B6B~1
 • TI0946~1
 • TI0B08~1
 • TIF9E2~1
 • TI5F7A~1
 • TIFF3C~1
 • TI55D3~1
 • TI5594~1
 • TIAAC8~1
 • TIFFFC~1
 • TID494~1