เวชกรรมป้องกัน ออกเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการี

เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณวรรณะ เต็มยอด ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ออกเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการี ทุพพลภาพของกำลังพล สังกัด รพ.อ.ป.ร. ตามนโยบาย ทบ. เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และความต้องการในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งมอบของบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวกำลังพล
 • TIB6CC~1
 • TI8CF0~1
 • TI2AAA~1
 • TIEF7B~1
 • TIA4D2~1
 • TI9947~1
 • TIFA07~1
 • TI55F7~1
 • TIF060~1
 • TIB908~1
 • TI9E9F~1
 • TI3908~1
 • TI9846~1
 • TI33BE~1
 • TI6D7A~1
 • TIMELI~4
 • TIMELI~3
 • TIMELI~2
 • TIMELI~1