รับมอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓ พ.อ.หญิง หฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น และเพื่อจัดซื้อุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. จาก
- พล.อ.นภนต์ - พล.ต.หญิง จิรดา สร้างสมวงษ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- พล.ท.กฤช - พ.อ.หญิง จารุวรรณ ปี่ทอง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- พล.ต.หญิงอมราภรณ์ หมีปาน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- พ.อ.พรรศักดิ์ บูรณะบัญญัติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และร.อ.หญิง ฐานียา วงศ์แสงศักดิ์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ณ ร้านต้นฉบับ อ.เมือง จว.ลพบุรี
  • timeline 25630628 115159
  • timeline 25630628 115201
  • timeline 25630628 115202
  • timeline 25630628 115203
  • timeline 25630628 115204