รับมอบ แอลกอฮอล์เจล จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. รับมอบ แอลกอฮอล์เจล จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๖๐๐ ขวด เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท ณ มูลนิธิ รพ.อ.ป.ร.