ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบของจากคุณ ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน

เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบ PDL Alcohol Hand Gel ขนาด ๑๐๐ ML. จำนวน ๑,๒๐๐ หลอด และ PDL Alcohol Hand Gel ขนาด ๕ L. จำนวน ๒๙ แกลลอน จากคุณ ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน เพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร. และผู้รับบริการ ณ สำนักงานมูลนิธิ รพ.อ.ป.ร.
  • TI278C~1
  • TIMELI~4
  • TIMELI~3
  • TIMELI~2
  • TIMELI~1