ต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ

เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ที่เดินทางมาทำการตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี หน่วยในพื้นที่ จว.ลพบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. และผู้ดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้อย.รถยนต์พยาบาล