ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๕๓๐ กวป.รพ.อ.ป.ร. ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล กรณีพิเศษ ให้กับ อสม. ในพื้นที่ ร.๓๑ รอ., ร.๓๑ พัน.๑ รอ., ส.พัน.๓๕, พัน.จจ.รอ., มทบ.๑๓ และ ป.๑ พัน ๑๑ รอ.
  • TIF3B7~1
  • TI2E73~1
  • TI66DA~1
  • TI11A6~1
  • TI763E~1
  • TIMELI~4
  • TIMELI~3
  • TIMELI~2
  • TIMELI~1