๑๔ พ.ย. ๖๒ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒ พ.อ.ประดิษฐ์ เลิศรัตน์เดชากุล ผอ.กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"พระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด จว.ลพบุรี