เยี่ยมบ้านบุตรและคู่สมรสที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กสวป.รพ.อ.ป.ร. นำทีมสหวิชาชีพ รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับคณะแม่บ้าน นสศ. เยี่ยมบ้านบุตรและคู่สมรสที่มีความต้องการพิเศษ และกำลังพลทุพพลภาพ ของ นสศ. ณ บ้านพักข้าราชการ นสศ.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI0D3B~1
 • TIB707~1
 • TI62D2~1
 • TI1D9E~1
 • TI3807~1
 • TI2D2D~1
 • TI9D9E~1
 • TIC795~1
 • TIB1DB~1
 • TIA51D~1
 • TI6E31~1