พิธีเปิดโครงการบรรยายทางวิชาการวันเบาหวานโลก

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายทางวิชาการวันเบาหวานโลก เรื่อง “ครอบครัวร่วมใจปลอดภัยเบาหวาน” โดยมี ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และประชาชนทั่วไป ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TID536~1
 • TIEF30~1
 • TI8AA8~1
 • TI0AA5~1
 • TIDFD9~1
 • TI1A09~1
 • TI3571~1
 • TIBACA~1
 • TI3BCA~1
 • TI7F9D~1
 • TIA969~1
 • TI7944~1
 • TI2310~1
 • TI614E~1
 • TI0200~1
 • TI43D0~1