กิจกรรมต้อนรับครอบครัวญาติทหารรุ่นปี ๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันสถาปนา ร.๓๑ รอ. ครบรอบปีที่ ๖๔ โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ร.๓๑ รอ.

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๒ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวญาติทหารรุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ตามนโยบาย กองทัพบก เพื่อให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการ ชี้แจงสวัสดิการต่างๆที่พลทหารจะได้รับ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกพร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พลทหารและญาติทหารใหม่ได้พบกับผู้บังคับบัญชาภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการมีชีวิต และเยี่ยมชมสถานที่การฝึกสาธิตต่างๆ และร่วมรับประทานอาหารระหว่างครอบครัว ทหารใหม่และผู้บังคับบัญชา ณ หมวดฝึก กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.อ.ป.ร.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI419E~1
  • TI8BBD~1
  • TIA626~1
  • TI6BC8~1
  • TIE150~1