๗ พ.ค. ๖๓ พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI46BB~1
 • TI7087~1
 • TIDFB5~1
 • TI7A2E~1
 • TIC4FB~1
 • TI2A83~1
 • TICA45~1
 • TI9089~1
 • TI6F13~1
 • TI0A8B~1
 • TI8E8F~1
 • TIE327~1
 • TI1C75~1
 • TIB6ED~1
 • TIE0B9~1
 • TIFAB3~1