๒๐ พ.ค. ๖๓ จก.พบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า พ. รุ่นที่ ๖๙

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ รร.เสนารักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. และคณะที่เดินทาง ตรวจเยี่ยม รพ.อ.ป.ร. และตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า พ. รุ่นที่ ๖๙ พร้อมเป็นประธานในพิธิปิดการฝึก/การศึกษา และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรชั้นนายพันเหล่า พ. รุ่นที่ ๖๙ ณ รพ.อ.ป.ร. และ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI404C~1
 • TI9570~1
 • TIAF7A~1
 • TIF4BE~1
 • TIBEDD~1
 • TI65D3~1
 • TI1F17~1
 • TIE5D3~1
 • TI0EB8~1
 • TI16F8~1
 • TIC0C4~1
 • TIEB2D~1
 • TI96F8~1
 • TIFB80~1
 • TI69A3~1
 • TI4E3B~1