๑๕ พ.ค. ๖๓ กิจกรรมเนื่องวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีคุณงามความดี

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓ พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ปร. พร้อมด้วย บุคลากรทางการพยาบาล รพ.อ.ป.ร. จัดกิจกรรมเนื่องวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีคุณงามความดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล บูรพาจารย์แห่งการพยาบาล รำลึกถึงพระคุณของท่าน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาทของพยาบาลต่อสุขภาพของประชาชน ณ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร.