๑๓ พ.ค. ๖๓ เข้าเยี่ยมชมและให้คำปรึกษา มาตรการคัดกรอง ณ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๓ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. เข้าเยี่ยมชมและให้คำปรึกษา มาตรการคัดกรอง การจัดสถานที่ แยกกักกัน คุมไว้สังเกตอาการ สำหรับกำลังพลกลุ่มเสี่ยง เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พ.ท.จตุพร สุขสงัด ผบ.ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ ณ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TICD91~1
 • TIMELI~4
 • TI6CC6~1
 • TI073F~1
 • TICB0B~1
 • TI3491~1
 • TI6E5D~1
 • TID0CC~1
 • TI718E~1
 • TIF18E~1
 • TI02E1~1
 • TI337D~1
 • TI2715~1
 • TIC6DB~1
 • TID73A~1
 • TI2862~1