๑๗ ธ.ค. ๖๒ พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI990D~1
 • TIDFD8~1
 • TI3475~1
 • TI0BA4~1
 • TI261D~1
 • TI800E~1
 • TIAB66~1
 • TI71AA~1
 • TI2C66~1
 • TID632~1
 • TI8EF1~1
 • TI296A~1
 • TI0EF1~1
 • TIDC8B~1
 • TI6D30~1
 • TI3771~1