เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการี ทุพพลภาพของกำลังพล

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๒ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณวรรณะ เต็มยอด ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ออกเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการี ทุพพลภาพของกำลังพล สังกัด รพ.อ.ป.ร. ตามนโยบาย ทบ. เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และความต้องการในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งมอบของบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวกำลังพล
 • timeline 25621127 175141
 • timeline 25621127 175143
 • timeline 25621127 175145
 • timeline 25621127 175145 0
 • timeline 25621127 175147
 • timeline 25621127 175148
 • timeline 25621127 175150
 • timeline 25621127 175150 0
 • timeline 25621127 175152
 • timeline 25621127 175153
 • timeline 25621127 175154
 • timeline 25621127 175155
 • timeline 25621127 175156
 • timeline 25621127 175157
 • timeline 25621127 175157 0
 • timeline 25621127 175159
 • timeline 25621127 175200
 • timeline 25621127 175201
 • timeline 25621127 175202