วันสถาปนา กองบิน ๒ ครบรอบ ๑๐๐ ปี

เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๒ พ.อ.วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.กรส.รพ.อ.ป.ร. ร่วมงานวันสถาปนา กองบิน ๒ ครบรอบ ๑๐๐ ปี โดยมี หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมพิธี ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ จว.ลพบุรี