รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๒ พล.ท. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะแพทย์ ตรวจเยี่ยม เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ ตรวจสุขภาพ ตลอดจนให้การช่วยเหลือในด้านการฟื้นฟูสภาพความพิการและด้านอาชีพแก่สมาชิกสายใจไทย ในพื้นที่ จว.ลพบุรี – สิงห์บุรี - สระบุรี จำนวน ๑๐๕ ราย โดยมี พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. นำทีมแพทย์พยาบาล ร่วมให้บริการตรวจรักษา ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI95B6~1
 • TIBEF0~1
 • TID0E0~1
 • TI8BAC~1
 • TI2FBB~1
 • TI74FF~1
 • TI5987~1
 • TIEBCC~1
 • TI1F58~1
 • TIF3FF~1
 • TI4A9A~1
 • TI75F5~1
 • TI9E58~1
 • TIA868~1
 • TIDE4A~1
 • TI86E9~1